Brygghus vid en strand

Strandskydd – vad gäller för brygghus?

Om du funderar på att bygga brygghus måste du känna till vad som gäller kring strandskydd i Sverige. Det innebär att det vanligtvis inte är tillåtet att bygga närmare än 100 meter från strandkanten. Som tur är går det att få dispens för att bygga brygghus eller annan byggnad nära vattnet.

Vad är strandskyddet?

Boverket förklarar att strandskyddet finns till för att allmänheten ska ha tillgång till strandområden och för att djurs och växtlivets livsvillkor ska bevaras. Strandskyddsreglerna finns i 7 kap. 13–18 h §§ miljöbalken. Reglerna om strandskydd i miljöbalken gäller alla typer av byggnader och modifikationer av byggnader, även attefallshus.

Strandskyddet innebär normalt sett bland annat att det är förbjudet att bygga 100 meter från strandkanten. Detta gäller åt bägge håll – både uppåt land och ut i vattnet. På vissa platser kan strandskyddet gälla i upp till 300 meter (utökat strandskydd) om Länsstyrelsen beslutat om det.

Inget strandskydd på vissa platser

På vissa platser i Sverige med tät bebyggelse har strandskyddet hävts. Har du en fastighet i ett sådant område är det istället detaljplanen i kommunen som gäller. På kommunens plankarta kan du se vilka regler som gäller för just där du bor eller har en stuga. I dessa områden utan strandskydd kan det vara möjligt att bygga ett brygghus i form av friggebod eller Attefallshus utan att behöva följa detaljplanen!

Du kan få dispens

Om ditt hus inte ligger i ett område där strandskyddet hävts kan du ändå ha rätt att bygga brygghus nere vid vattnet efter att ha fått dispens. Du ansöker om dispens i kommunen där din fastighet står.

Vilka skäl som finns för att få en dispens från strandskyddet beviljade står i 7 kap. 18 c–d § miljöbalken. För privatpersoner är det i praktiken bara ett skäl som brukar antas: att marken redan är bebyggd. Motiveringen är att ett befintligt bostadshus redan hindrar allmänheten från att använda stranden. Därför finns inte längre något hinder från att bygga ett brygghus på en brygga eller annan byggnad nära vattnet.

Tumregeln är att bostadshuset inte får ligga längre än 25 meter från vattnet. Det är dock bara en tumregel. Vad som gäller i verkligheten vet du först efter att fått ärendet prövat.